ДП Стандарт ООД


Счетоводно обслужване; Т Р З и личен състав; Регистрация и дерегистрация по ЗДДС; Годишно счетоводно приключване; Изготвяне на документи за банково кредетиране; Данъчна защита.