Доминов Консуматив ЕООД


Ново полиграфическо оборудване KBA, Perfecta и Horizon за България. Сервиз и продажба полиграфически машини (сервизирани). Изправяне, заточване и полиране книговезки резци за полиграфически гилотини. Печатарски мастила и консумативи, скални печатни мастила, лакове и добавки, резервни части.