Доза 1


Производство на технически средства за реклама - пана, билбордове, трайбордове, призматични табла, светлинна реклама; пътни знаци и маркировки.