Добруджански хляб АД


Добруджански хляб АД е производител на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Предлага основни видове хляб, тостерни хлябове, диетични хлябове, специални хлябове, закуски и сладкарски изделия. Широката гама от продукти задоволява изискванията и потребностите на клиентите, тяхния бит, култура, обичай и начин на живот.