Добруджанска гора АД


Фирмата е създадена на 1.03.1999 г. Правоприемник е на бившите Горски стопанства в Добрич, Тервел, Генерал Тошево и Балчик.Основна дейност - дърводобив, лесокултурна дейност, международен ловен туризъм, селскостопанска дейност.Разполага с ловни домове и почивни бази в с. Кранево на Черно море.