Добрин Зайков ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.