Добрев, Кинкин и Люцканов - Адвокатско дружество


Работи в областта на гражданското право и процес, търговското, финансовото, данъчното и банковото право, включително приватизация, ценни книжа, транспорт и застраховки.Личен номер: 2400002810