ДКЦ 17 ООД, София


Специализирана извънболнична помощ по основните медицински специалности.Клинична лаборатория.