Ди Ес Си България ЕООД


DSC Group of Companies е позната в световен мащаб като водещ производител на охранителна техника. С пълен обхват от продукти, включително охранителни аларми, алармени комуникации, пожарни аларми, автоматизация у дома, видео наблюдение/предаване, контрол на достъп и радиопредаване на големи разстояния. Групата DSC обхваща единствената специализация в пълния спектър от промишлени и домашни нужди от охрана.