Дия ООД


Производство на отливки от специални чугуни, издужливи на изтриване (в двойка чугун-метал и чугун-минерал), специални чугуни; търговия.