Дитекс - 13 М ЕООД


Търговия с лични предпазни средства по охрана на труда на компаниите ЗМ, PELTOR, EAR, UVEX, HECKEL, Ansell, Du Pont: защитни респиратори, антифони, очила, каски, обувки, ръкавици. Търговия с авторепаратурни продукти, абразивни системи и консумативи 3М.