Динотек Консулт България ЕООД


Представителство на немската фирма "Dinotec" GmbH, произвеждаща оборудване за плувни басейни измервателна, регулираща и дозираща апаратура, системи за електролиза и озониране, инсталации за филтруване на вода, роботи за почистване, химикали.