Дим-Гер-Гергана Велева ЕТ


Склад за хранителни  стоки.