Димо Стоянов - КМ ЕТ


Строителство на електректрическа инсталация.