Димо Димов-Димак ПГ 23 ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.