Димо Бакалов - 35 - Димо Тодоров Бакалов ЕТ


 Магазин за хранителни стоки.