Дими - Мариана Димитрова ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни от неживотински произход.