Димитър Стоянов Ризов


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.