Димитър Пашев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. Склад за търговия на едро с храни. Бирария.