Димитър Митев-Кос ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.