Димикс - Геновева Антовска ЕТ


Производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия. Кафе-сладкарница.