Дилингова Финансова Компания АД


Дилингова Финансова Компания АД - град София | Търговски центрове и базари

  "Дилингова Финансова Компания" АД е една от първите финансови къщи, лицензирани от Българската Народна Банка и функционира като такова от средата на 1993 г. до началото на 1997 г. В дейността си като финансова институция се налага като стабилен  партньор при осъществяването на валутни и финансови операции в обем над 170 млн. USD с над 70 постоянни клиенти.Годишния финансов отчет на Дилингова Финансова Компания за 2002 г. можете да видите тук.Годишния финансов отчет на Дилингова Финансова Компания за 2003 г. можете да видите тук. Годишния финансов отчет на Дилингова Финансова Компания за 2004 г. можете да видите тук.Годишния финансов отчет на Дилингова Финансова Компания за 2005 г. можете да видите тук.