ДИК Енджиниъринг Ко.


 Оборудване за растително-защитна техника, резервни части за трактори и селскостопански машини.