Дизайн - Консулт


  Дизайн - Консулт е частна фирма, създадена през 1990 г. с предмет на дейност аpxuтeктypно-строително npoeктupaнe и дизайн на об­ществени и търговски o6eктu, интериор и обзавеждане, инженеринг, авторски контрол, консултации и търговия.