Дием-56 ООД


Изкупуване и преработка на вторични суровини.