Диди-Мария Милкова ET


Закусвалня. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.