Диджитъл Мираж Студио


Digital Mirage Studios е рекламна агенция, ориентирана преди всичко към представяне в електронна среда (електронни медии и Интернет) на всякакъв вид дейност: производство, търговия, туризъм, наука, култура, образование, спорт и др.