Дивижън ООД


Услуги в сферата на ИТ. Създава съвременни приложения и конструира комплексни база данни-управлявани интернет страници; организиране и управляване на проекти и задачи, управление на човешките ресурси и комуникацията между участниците на всички нива; архивиране на документация.