Дибайнд ЕООД


Дибайнд ЕООД - град София | Софтуер и интернет приложения

Разработка и поддръжка на информационни системи.Софтуер за изготвяне на отчети към Централен Кредитен Регистър от финансови институции предоставящи кредит и финансов лизинг съгласно Наредба 22 на БНБ.