Дианбер ООД


Разработка на различни видове диамантени инструменти по поръчка на клиента; производство на диамантени инструменти за скално-строителни материали; оптични, кристални и обикновени стъкла, твърди сплави и др.