Диана Цонкова


Извършване на независим финансов одит на годишни, междинни финансови отчети. Извършване на консултански услуги, свързани със счетоводното и данъчно законодателство. Извършване на абонаментно счетоводно обслужване. Регистриран одитор Диплома 0414.