Джи Пи Ес Сървисиз ЕООД


Джи Пи Ес Сървисиз ЕООД - град София | Услуги

Джи Пи Ес Сървисизе основана в София през 2003 г., с цел използване възможностите на GPS технологиите за подобряване контрола и управлението на автопарка. Компанията е една от първите фирми в България, опериращи в полето на GPS приложенията за контрол и логистика на автомобилния парк. Сертифицирана по EN ISO 9001:2008с обхват разработване, производство, продажби и сервиз на GPS системи за контрол в транспорта.
Базирайки се на възможностите, които дава системата „NAVSTAR GPS“, Джи Пи Ес Сървисиз разработва решения за технически модули, както и лесно за използване от крайните потребители софтуерно приложение. Добрият отклик на пазара и осъществените контракти са най-добрата атестация за продуктите. Ние осигуряваме изцяло мобилна система за контрол и управление на автопарка, като решение за различни отрасли. Предлаганите от нас GPS системи за контрол на автопарка, са два основни вида според модула:
- Пасивно - offline, което записва информацията в паметта си за по-късен преглед. При него данните се изтеглят ръчно, когато автомобилът се прибере в гаража/офиса. Това е моделът Auto Track GS3.
- В реално време - online - записва и изпраща информацията чрез GSM/GPRS реално време. Данните се предават автоматично, чрез на вградения GSM модем по GPRS канал и интернет, достигайки до приложния софтуер на клиента, без значение къде се намира автомобила. Към тази категория принадлежат моделите: Auto Track GS3+, Auto Track GS XL и Auto Track GS3 mini.
Освен този вид системи ние предлагаме и мултимедийни и навигационни системи за автомобили, за устройства за персонално проследяване на хора, животни или обекти в реално време.