Джеронимо Трейдинг 2000 ООД


 Дейността на Джеронимо Трейдинг 2000 ООД стартира през 2002г. В екипа на компанията работят квалифицирани специалисти, заредени с креативни идеи. Агенцията доказа своя потенциал като за кратък период от време изгради широка мрежа от клиенти, развиващи дейност в различни области.
Главната цел на Джеронимо е да удовлетвори бързо и адекватно изискванията на своите настоящи и бъдещи клиенти, като им помогне да сформират и поддържат квалифицирани работни екипи.