Джени-Е.С.-Тодор Стоянов Тодоров ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.