Джей хоум


„ДЖЕЙ ХОУМ“ ООД е агенция за недвижими имоти, чиято основна цел е да предостави на своите клиенти качествена, бърза и професионална услуга при покупко – продажба, отдаване под наем или управление на имот.

Въпреки, че фирмата е създадена през 2017та година, екипът е изграден от професионалисти, някои с над 13 години трудов стаж в сферата на сделките с недвижими имоти.

Нашият екип осъзнава, че качествена услуга може да се постигне само чрез непрекъснато усъвършенстване и поради тази причина членовете на екипа са ангажирани с участие в курсове и обучителни програми.

В „ДЖЕЙ ХОУМ“ ООД, винаги имаме готовност за провеждане на стажантски програми и само през първата си година на пазара има проведени 3 такива курса.

„ДЖЕЙ ХОУМ“ гарантира своето коректно и професионално отношение на пазара с членството си в НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, подчинявайки своята политика на Етичен кодекс. Към датата на създаване, собственикът на ДЖЕЙ ХОУМ ООД е член на УС на РС – Варна към НСНИ.