Джей Ес Ей ЕООД


Двадесет годишен международен опит в проектирането, изпълнението и надзора на стоманобетонни и стоманени конструкции в жилищното, адмистративното, идустриалното и транспортно строителство опит в договарянето на подизпълнители.