Детска Борса "Yu-Gi-Oh"


Борса Yu-Gi-Oh е основана през 2005 година в град Варна. Основната деиност на фирмата е предлагането на дрехи за деца от нула до дванадесет години. Фирмата е една от най-бързо развиващите се във Варна в този бранш. Предлагаме качествени стоки, добро обслужване и колегиално отношение!