Детелина АД - Ихтиман


"Детелина"-АД е текстилна фабрика, основана през 1948 г., а от 1997 г. е частно акционерно дружество.Фабриката има технически капацитет за тъкане на стандартен асортимент сурови памучни платове, както и на деривати. Притежава напълно оборудвана лаборатория за окачествяване на преждата, която постъпва и платовете, които се тъкат. Разработена е система за дообработка на платовете и тяхното багрене в зависимост от желанието на клиента.