Дета-Снежана Нейкова ЕТ


 Склад за търговия на едро с храни от нежинотински произход.