Дени 98


Продажба, ремонт и зареждане на пожарогасителна техника, прахови и CO 2 пожарогасители. Лични предпазни средства: маски за дихателна защита, ръкавици, осигурителни колани и др.