Деми-95 ЕООД


Фирмата се занимава с проектиране на част конструктивна на жилищни,промишлени и други сгради,както и с изготвянето на част ПБЗ.Сътрудниците имат богат дългогодишен проектански опит и пълна проектанска правоспособност.Проектирали са голями национални обекти. Извършваме конструктивни експертизи и технически контрол на част конструктивна.