Демир-Ефраим Исмаилов ЕТ


Кафе-сладкарница. Фурна за тестени закуски.