Деметра-С ООД


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Кафе-аперитив.