Делфин - Теодора Гецова ET


Обучения,програми за управление и развитие на човешки ресурси, психологическо консултиране, психотерапия, медиация, извънсъдебно решаване на спорове, търговско посредничеcтво.
www.delfin.point.bg
0884669156