Делфин - Димитър Спасов Генов


Смесен магазин за търговия с няколко вида храни от неживотински произход.