Делауеър Интернешънъл


Делауеър Интернешънъл - град София | Други бизнес и финансови услуги

За нас
Сдружение Делауеър Интернешънъл (СДИ) действа като консултантска фирма в сраната и чужбина от момента на основаването си през 1994 г. Основната сила на СДИ е в привличането на финансиране, бизнес планирането и инвестиционните проекти, както и консултациите в конкретни секторни области, особено в сферата на туризма и информационните технологии (ИТ). Наред с дейностите си в частния сектор СДИ се е реализирало и като местен изпълнител на редица проекти подкрепени от международни донори като ААМР, ЕБВР и Световната банка. Екипът на СДИ е осъществил образователния проект на Университет Делауеър, САЩ за обучение по мениджмънт и икономика в периода 1991-95 г., а също е бил и основен член на Консорциум ФЛАГ, за предоставяне на техническа помощ и обучение на българските частни фирми през последните осем години. СДИ е част от международния алианс ФЛАГ Интернешънъл активно ангажиран в югоизточна Европа и обединяващ управленски консултанти и експерти по въпросите на страните в преход. СДИ е член на Българска асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО).