Делайн


Делайн - град София | Реклама

С креативните си идеи и нестандартни решения,използвайки съвременните технологии и материали ние предлагаме затворен цикъл на обслужване, включващ,консултации,дизайн,проектиране,изработка,монтаж,гаранционна и след гаранционна поддръжка.
Делайн реализира проектите си от идеята до монтажа. Услугите на Делайн са насочени както към крайния клиент така и към рекламни агенции.