Дезинфекционна станция Добрич ЕООД


Извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации; оказване на консултации по проблемите на дезинфекции,дезинсекции и дератизации; обучение и квалификация на кадри за дезинфекции,дезинсекции и дератизации;производство и предоставяне на механични и технически пособия за дезинсекция и дератизация.