Дева-62-Недялко Йорданов ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.