Девал - Демир Райчев ЕТ


Извършване на консултантски, маркетингови и информационни проучвания за нуждите на съответния клиент.